चन्द्रप्रभा वटी (CHANDRAPRABHA VATI )

75.00

Category:

Description

घटक द्रव्य – विडंग , शुंठी , मारीच ,पिप्पली इत्यादि

उपयोग – चिकित्सक  परामर्श अनुसार