महासुदर्शन चूर्ण (MAHASUDARSHAN CHURNA )

100.00

Category:

Description

घटक द्रव – त्रिफला ,तृकुटु, दारुहल्दी, कंथकारी, कर्चुर  ,पिप्पलीमूल इत्यादि

उपयोग – चिकित्षक परामर्श अनुसार